Velo-city 2017: Terugblik

Van 13 t/m 16 juni 2017 vond in Nijmegen en Arnhem ’s werelds grootste fietscongres Velo-city: the Global Cycling Summit plaats. Het congres werd georganiseerd door beide gemeenten, in samenwerking met de provincie Gelderland en de European Cyclists’ Federation (ECF).

Nederland en de Regio Arnhem-Nijmegen mochten het congres dit jaar organiseren, op basis van het feit dat er een sterk commitment was vanuit de provincie en de beide gemeenten, en de regio Arnhem-Nijmegen met twee middelgrote steden een voorbeeldfunctie vervult voor heel veel regio’s in de wereld. We bevonden ons als regio, hiermee in goed gezelschap: in 2016 vond de conferentie plaats in de Taiwanese hoofdstad Taipei en in 2018 is Rio de Janeiro aan de beurt.

Als inhoudelijk thema voor Velo-city werd dit jaar gekozen voor “the freedom of cycling”. Het belang van fietsen voor de gezondheid, het gebruik van de fiets door iedereen en de verbindende kracht van samen fietsen kwamen onder dit thema allemaal aan bod.

Zo’n 1.500 bezoekers uit meer dan 80 landen kwamen samen om de laatste innovaties op fietsgebied te bespreken en meer te leren over hoe steden en regio’s fietsvriendelijk in te inrichten. Meer dan 260 sprekers gaven hun kijk op allerlei fiets gerelateerde onderwerpen in 107 verschillende sessies in de Stadsschouwburg en de Vereeniging in Nijmegen. Zo’n 60 outdoor sessies en excursies lieten deelnemers de mooiste en meest interessante (fiets) locaties van de regio zien. De bijbehorende beurs verwelkomde zo’n 100 verschillende standhouders. De 230 betrokken vrijwilligers zorgden er tenslotte samen met het team van Velo-city voor dat het hele congres soepel verliep.

Naast alle sessies was er daarnaast een indrukwekkend publieksprogramma waaronder een filmprogramma, een fietsexpositie en Fietsfestival Velo-fest in Sonsbeekpark. Op vrijdagochtend vond de Mayors session plaats in Arnhem, met een kleine 30 burgemeesters die van over de hele wereld waren gekomen om over fietsen in hun steden te praten.

Zowel landelijk als internationaal was er veel aandacht voor het congres en Arnhem en Nijmegen als fietsregio. De opening door Zijne Majesteit koning Willem-Alexander, de trip met 900 congresgangers in een speciale trein naar Amsterdam en de fietsparade met zo’n 3000 deelnemers droegen hier uiteraard aan bij.


Meer weten over het verloop van Velo-city 2017? Bekijk onze Engelstalige terugblik (PDF), foto album of aftermovie!

  

    

    

Een korte terugblik van de eerste drie dagen Velo-city 2017